• Gratis levering vanaf € 10,-
  • Snelle levering vanuit Duitsland
  • Gecontroleerde, gecertificeerde shop

Colofon

Afdruk

Cosmetic Gallery B.V.
Ossenberg 3
3825 EL Amersfoort

Phone: +49 821 3202 580
Fax: +49 821 3202 203

Web: www.cosmetic-gallery.nl
E-Mail: contact@cosmetic-gallery.nl

Bestuurder: Dr. Grandel GmbH, Augsburg
Activiteiten: groothandel in parfums en cosmetica
Groothandel in farmaceutische producten
Detailhandel via Internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren
Statutaire zetel: Amersfoort
KvK-nummer: 31045429
BTW-identificatienummer: NL804924120B01

Cosmetic Gallery is een internationaal beschermde merknaam.
Redactie: Cerstin Schreiber (verantwoordelijk), Christina Ruf, Sarah Vos 
Vormgeving en techniek: Christian Alberino, Katharina Asemann, Drumedar GmbH

Web: www.cosmetic-gallery.nl

N.B.:
Voor volledigheid, fouten van technische en redactionele aard, weglatingen etc. alsmede voor de juistheid van de teksten kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

In het bijzonder kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van informatie die via verder leidende links te bereiken is.

Aanbieders zijn voor de persoonlijke inhoud die zij voor gebruik ter beschikking stellen, volgens de algemeen geldende wetten verantwoordelijk. Van deze eigen inhoud dienen verwijzingen naar de door andere aanbieders aangeboden noteringen te worden onderscheiden.

De verwijzingen door hyperlinks naar de inhoud van andere websites dienen uitsluitend ter informatie.

De verantwoordelijkheid voor deze noteringen van derden ligt alleen bij degene die de inhoud aanbiedt. Voordat er een verwijzing wordt aangemaakt, zijn de websites van de vreemde aanbieders naar beste weten en geweten en met grote zorgvuldigheid gecontroleerd. Voor de juistheid en volledigheid van informatie die via verder leidende links te bereiken is, kan echter niet worden ingestaan. De inhoud van de andere websites kan steeds zonder medeweten van de redactie van de Cosmetic Gallery B.V. ondernemingsgroep worden gewijzigd.

Voor alle links naar deze pagina's geldt het volgende: wij vestigen er de aandacht op dat wij geen invloed op de vormgeving en inhoud van de door links van onze homepage uit bereikbare pagina's van andere aanbieders hebben en ons de inhoud ervan niet eigen maken. Deze verklaring geldt voor alle elementen van deze homepage en de daar aangebrachte links.

Wanneer Cosmetic Gallery B.V. naar sites verwijst waarvan de inhoud aanleiding tot afkeuring geeft, verzoekt de internetredactie daarvan op de hoogte te worden gesteld.

De internetredactie behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving de beschikbaar gestelde inhoud aan te vullen, te veranderen of te verwijderen.

De gehele inhoud van de website, met inbegrip van teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewogen beelden, geluiden, illustraties en software (hierna als "INHOUD" aangeduid), is eigendom van Cosmetic Gallery B.V., haar partners en/of leveranciers. Alle elementen van de website, met inbegrip van de algemene vormgeving en de inhoud, worden door auteursrechten en andere rechten beschermd. Voor zover binnen de website niets anders is vermeld, is het vermenigvuldigen, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken van de INHOUD, in het bijzonder het gebruik van het beeld- en tekstmateriaal op platforms van derden niet geoorloofd.

Alle hierin gebruikte handelsmerken, servicemerken en merknamen zijn – voor zover niets anders is vermeld –  handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cosmetic Gallery B.V. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cosmetic Gallery B.V. bent u niet bevoegd handelsmerken op welke manier dan ook te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te herpubliceren, te uploaden, te verzenden, over te dragen, te verkopen of te veranderen.

Alternatieve geschillenbeslechting / Online schikking volgens art. 14 lid 1 ODR-VO (ODR-verordening)

De EU-Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de onlinebeslechting van geschillen: ec.europa.eu/consumers/odr/.
Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.
De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

Contactpersoon voor privacybescherming

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom willen wij u te allen tijde rekenschap over de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens geven. Met vragen over het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens, voor inlichtingen, correctie, blokkering of wissen van gegevens kunt u terecht bij:

Andreas Wehrle
Datenschutzbeauftragter
Pfladergasse 7-13
86150 Augsburg
Tel: 0821 / 3202-167
mail: datenschutz@grandel.de

Deze site maakt deel uit van het reclameaanbod van Cosmetic Gallery B.V., © 2020. Alle rechten voorbehouden.

Uitgegeven door Cosmetic Gallery B.V.

Platform van de EU commissie voor online schikking: ec.europa.eu/consumers/odr

Copyrights

Foto's
Foto "Cute young woman having fun with inflatables" © YakobchukOlena - Fotolia.com
"http://www.freepik.com/free-photos-vectors/ribbon">Ribbon vector designed by Freepik
"illustration of love and valentine day,Origami made hot air balloon flying on the sky with heart float on the sky.paper art style." © shutterstock Keng Merry Paper Art
Foto's: Pexels, Unsplash and Pixabay
Foto's: Stocksnap
Foto: "Farbe: Farbe Proben Lila" © Floortje - istockphoto.com (184861030)
Foto: "Easter eggs and pink flowers on white background" ©Flaffy - shutterstock.com
Foto: "Aquarell Vektor Circle": © milano83 - freepik
Foto: "Blatt Monstera" designed © by freepik
Foto: "Fresh ripe pomegranate with green leaves isolated on white background. " © Adobe Stock (245697182)
Foto: Pink large peony bud or cloves on a white background as a blank for advertising text" © Adobe Stock (317094399)
Foto: "Happy Mothers Day Lettering" © Adobe Stock (145508435)
Foto: "Pink stick ice cream melting with flamingo boat on pastel blue background. Creative idea minimal summer concept. 3d rendering" © Adobe Stock (264879439)