• Gratis levering vanaf € 10,-
 • Snelle levering vanuit Duitsland
 • Vriendelijke service +49 821 3202 580
 • Gecontroleerde, gecertificeerde shop

Gegevensbescherming

Contracttekst

Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze AV's per e-mail toe. De AV's in de thans geldende versie kunt u te allen tijde hier inzien. Uw vroegere bestellingen kunt u op "Mijn account" inzien.

 • Privacyverklaring

  Wij, Cosmetic Gallery B.V., nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houden ons strikt aan de regels van de wetten voor gegevensbescherming. De door u verstrekte persoonsgerelateerde gegevens worden door ons volgens de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telemediawet  verzameld, opgeslagen en gebruikt.

  De volgende verklaring geeft u een overzicht over hoe wij deze bescherming garanderen en welke soort gegevens voor welk doel worden verzameld. Met het gebruik van ons online portaal accepteert u de onderstaande privacyverklaring. 

 • Verzamelen, verwerken en gebruik van uw gegevens

  Principieel kunt u onze site bezoeken zonder gegevens over uw persoon prijs te geven. Cosmetic Gallery B.V. verzamelt en verwerkt in haar serverlogbestanden automatisch informatie die uw browser aan ons doorgeeft. Dat zijn:

  • Browsertype/ -versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL (de tevoren bezochte site)
  • Hostnaam van de computer die toegang wenst (IP-adres)
  • Tijdstip van de serveraanvraag

  Deze gegevens worden uitsluitend ter verbetering van ons aanbod geëvalueerd; daarmee zijn geen gevolgtrekkingen over uw persoon mogelijk. Uw IP-adres zal worden verwerkt en bewaard, doch uitsluitend met het doel fraude en misbruik te voorkomen.
  Persoonsgerelateerde gegevens worden door ons alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als u ons deze in het kader van het bestellen van artikelen, bij het aanmaken van een klantaccount of registratie voor onze e-nieuwsbrief vrijwillig meedeelt.

  Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens zonder uw bijzondere toestemming uitsluitend om uw bestelling af te handelen. Na de volledige afhandeling van het contract en volledige betaling van de koopprijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscaal- en handelsrechtelijke voorschriften gewist voor zover u niet uitdrukkelijk toestemming tot verder gebruik van uw gegevens heeft verleend.

 • E-nieuwsbrief

  Bij het aanmelden voor de e-nieuwsbrief wordt uw e-mailadres met uw toestemming voor eigen reclamedoeleinden gebruikt totdat u zich bij de e-nieuwsbrief afmeldt.

  Wanneer u de op de website aangeboden e-nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een geldig e-mailadres nodig alsmede informatie waarmee wij mogen controleren dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent resp. dat de eigenaar ervan akkoord gaat met het ontvangen van de e-nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld.

  Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, van het e-mailadres alsmede het gebruik daarvan voor het verzenden van de e-nieuwsbrief kunt u te allen tijde zonder kosten herroepen.

  Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan contact@cosmetic-gallery.nl of via een link in de nieuwsbrief.

 • Betalen op rekening

  Door te kiezen voor de betaalmethode ‘betalen op rekening’ gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Cosmetic Gallery uw gegevens toetst en gebruikt voor de incasso van vorderingen.

 • Andere persoonsgerelateerde gegevens

  Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven om aan onze naar u toe aangegane contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. Dat kan bijvoorbeeld het expeditiebedrijf zijn dat opdracht tot bezorgen heeft gekregen, voor zover dit voor het bezorgen van de artikelen vereist is. Voor het afhandelen van betalingen geven wij uw betaalgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast. Verder worden zonder uw toestemming geen persoonsgerelateerde klantgegevens aan derden doorgegeven. Wij zijn echter bevoegd in bijzondere gevallen informatie over uw gegevens aan bevoegde overheidsinstanties te verstrekken, voor zover deze uw gegevens voor het uitoefenen van de wettelijke bevoegdheden (bijv. strafvervolging) opvragen.

  In geen geval worden uw verzamelde persoonsgerelateerde gegevens aan derden verkocht. 

 • Gebruik van cookies

  De internetsites gebruiken op diverse plaatsen zogenaamde cookies. Zij hebben ten doel ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geregistreerd en door uw browser opgeslagen. De meeste van de cookies die wij gebruiken, zijn zogenaamde "sessiecookies". Zij worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist.

  Andere cookies blijven op uw computer; wij kunnen daarmee uw computer bij uw volgende bezoek herkennen (z.g. "permanente cookies"). 

  Cookies veroorzaken op uw computer geen schade en bevatten geen virussen. U kunt het opslaan van cookies in uw browserinstellingen op elk gewenst moment veranderen door de functie "geen cookies accepteren" te kiezen. Wij maken u er echter op attent dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze websites volledig zult kunnen gebruiken.

 • Webanalyse-services (Google Analytics)

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie geleverde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte tevoren ingekort. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden services aan de beheerder van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht. U kunt het opslaan van de cookies door de instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de opslag van de door de cookie aangemaakte gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen door de met deze link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren.

  Nadere informatie hierover vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij maken u erop attent dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogeheten IP masking) te garanderen.

 • Informatierecht

  De internetsites gebruiken op diverse plaatsen zogenaamde cookies. Zij hebben ten doel ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geregistreerd en door uw browser opgeslagen. De meeste van de cookies die wij gebruiken, zijn zogenaamde "sessiecookies". Zij worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist.

  Andere cookies blijven op uw computer; wij kunnen daarmee uw computer bij uw volgende bezoek herkennen (z.g. "permanente cookies"). 

  Cookies veroorzaken op uw computer geen schade en bevatten geen virussen. U kunt het opslaan van cookies in uw browserinstellingen op elk gewenst moment veranderen door de functie "geen cookies accepteren" te kiezen. Wij maken u er echter op attent dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze websites volledig zult kunnen gebruiken.

 • Toestemmingen herroepen

  De volgende toestemmingen heeft u eventueel in de loop van het bestelproces of op onze website uitdrukkelijk verleend. Zo kunt u toestemming verleend hebben bij de volgende services:
  - Aanmelden voor e-nieuwsbrief
  - Coupon opsturen / monster aanvragen
  - Contactformulier

  Wij willen u er attent op maken dat u uw toestemming te allen tijde voor de toekomst kunt herroepen. Stuur daartoe een e-mail aan contact@cosmetic-gallery.nl of een informele mededeling per post aan Cosmetic Gallery B.V., Ossenberg 3, 3825 EL Amersfoort.

 • Gegevensveiligheid

  Aangezien de veiligheid van uw gegevens belangrijk voor ons is, beveiligen wij onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Ondanks regelmatige controles is volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.

 • Wijziging van onze privacybepalingen

  Wij behouden ons het recht voor onze veiligheidsmaatregelen en maatregelen ter gegevensbescherming te veranderen voor zover dit wegens de technische ontwikkeling noodzakelijk wordt. In die gevallen zullen wij ook onze wenken ten aanzien van de privacy overeenkomstig aanpassen. Neem daarom nota van de actuele versie van onze Privacy-overeenkomst.

 • Aansprakelijkheidsuitsluiting voor de inhoud van verlinkte externe internetsites.

  Voor zover u gebruik maakt van externe links die in het kader van onze internetsites worden aangeboden, heeft deze privacyverklaring geen betrekking op deze links resp. verlinkte websites. Wanneer wij links aanbieden, trachten wij ervoor te zorgen dat ook deze aan onze standaards m.b.t. gegevensbescherming en veiligheid voldoen. Wij hebben echter geen invloed op de opvolging van de privacy- en veiligheidsbepalingen door andere aanbieders. Win daarom ook op de internetsites van de andere aanbieders informatie in over de daar geplaatste privacyverklaringen. Op het tijdstip dat de links werden aangebracht beschikten wij niet over kennis van schending van bepalingen m.b.t. het recht van gegevensbescherming door verlinkte websites.

 • Contactpersoon voor gegevensbescherming

  Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom willen wij u te allen tijde rekenschap over de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens geven. Met vragen over het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens, bij inlichtingen, correctie, blokkering of wissen van gegevens kunt u terecht bij:

  Andreas Wehrle
  Toezichthouder voor gegevensbescherming
  Cosmetic Gallery B.V.
  Ossenberg 3
  3825 EL Amersfoort
  3825 EL Amersfoort
  contact@cosmetic-gallery.nl

  Cosmetic Gallery B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).“